skip to Main Content

Interview met Marinus Luiten, Business Developer bij Priva

Als organisatie moet je continu veranderen. Best lastig. Want welke keuzes maak je? Hoe staat iedereen erin? En hoe krijg je die ander mee? Dan helpt het enorm als je inzicht hebt in je eigen Enneagramtype, in elkaars Enneagramtypes en in de invloed die iedereen uitoefent op het innovatieproces. Marinus Luiten kan erover meepraten. Als business developer bij Priva brengt hij een nieuw product op de markt. Dat vraagt nogal wat van de organisatie. De coaching gaf hem meer inzicht in zijn eigen handelen én in andermans handelen. Zijn organisatie zet nu écht stappen

Marinus is business developer Indoor Growing bij Priva. Dit is de Nederlandse producent van installaties voor klimaat- en procesautomatisering. Het gaat om installaties voor de glastuinbouw en om beheersystemen voor utiliteitsgebouwen. Priva heeft kantoren in twaalf landen wereldwijd. Het hoofdkantoor zit in De Lier, gemeente Westland. Het bedrijf ontwikkelde een nieuw product voor het telen van planten in een volledig gecontroleerde en hygiënische omgeving, zonder chemische bestrijdingsmiddelen en zonder excessief watergebruik. Het gaat om indoor farming, het telen zonder daglicht. De vraag was niet alleen: hoe zetten we dit product in de markt, maar ook: hoe brengen we de interne processen goed op orde.

Techniek versus commercie

“In mijn rol als business developer moest ik drie dingen bijeenbrengen”, legt Marinus uit. “Ten eerste moesten we een productportfolio neerzetten waarmee onze ingenieurs de uitdagingen aankunnen met de indoor farms. Ten tweede moesten we zorgen dat er een organisatie tot stand kwam die de projecten goed  kan uitvoeren. En ten derde moesten we keuzes maken op welke markten we dit doen, zoals medische gewassen, leafy greens, cherrytomaten en zachtfruit. ”Er waren nogal wat belemmeringen. Zoals een kloof tussen techniek en commercie. “We hadden een verschillend idee over hoe we deze klus moesten klaren. De commerciëlen zagen de markt rap op zich afkomen. We kregen meer vraag dan we aankonden én complexere vragen dan we gewend waren. De projecten die we leverden draaiden niet altijd zo goed als wij wilden. We hadden de ambitie om meer te verkopen, maar we moesten het proces wel onder controle krijgen.”

Dealen met andere Enneagramtypes

De uitdaging voor Marinus: hoe vind ik een goede balans tussen al deze opgaven? Hij liep daarin vast. “Dat komt vooral door de Enneagramtypes die ik tegenkwam in dat proces: overwegend extravert en heel klantgericht, maar ook types met een afwachtende houding. Dat is voor mij als Enneagramtype 7 ‘De Enthousiasteling best intimiderend. Ik kon niet goed dealen met die zwaargewichten in de organisatie.” 

De 9 types van het Enneagram en hun essentiekwaliteiten

Twee basisreacties

Coaching gaf hem meer inzicht. “Als ik in zulke situaties kom, heb ik twee basisreacties. De eerste is dat ik stoïcijns word. Ik denk dan: ‘deze gasten snappen het niet’ en toch laat ik het dan gebeuren. Mijn tweede basisreactie is dat ik mensen enorm ga overtuigen, met veel woorden en voorbeelden. Dan vergeet ik tot de kern te komen. Want juist over de kern zijn we het oneens, dus dan praat ik daar het liefst omheen.”

Koppie koel houden

Marinus volgde eerder al de leiderschapsroute. Hij had daarmee al kennis over het Enneagram. Met coaching verdiepte hij die kennis. “Ik heb vooral geleerd om de situatie en mijn reactie daarop te herkennen. Dat helpt me om mijn koppie koel te houden. En dat ik, op momenten dat ik geneigd ben mijn mond te houden, mijn mond misschien moet opentrekken. Of juist andersom. Daarin moet ik de juiste keuze maken. Inmiddels doe ik dat steeds beter en vanuit een andere energie. Met overtuiging, doordacht en bedachtzaam.”  

Doorvragen

Ook leerde Marinus om door te vragen. Inhoudelijk doorvragen naar iemands doel. “Zo ontdek ik in welke innovatiefase iemand zich druk maakt. Ook kom ik erachter of die ander zich daarbij comfortabel voelt. Van daaruit onderzoek ik of ik inderdaad een patroon kan vinden in de manier waarop de ander handelt, en dus wat iemands Enneagramtype is.  Dat geeft me rust. Het effect daarvan is dat anderen mij beter begrijpen of aanvoelen en we daardoor een constructieve discussie voeren”

Minder stress

Op welke manier helpt het Marinus dan wel? “De kennis helpt mij om mezelf niet tekort te doen. Als iets niet goed gaat, hoef ik mezelf niet voor de kop te slaan en te denken dat ik het fout heb gedaan. In plaats daarvan denk ik: ‘Er is veel meer in het proces dat niet goed loopt’. Dus in plaats van dat ik mijn collega afval – of hij mij – kunnen we het probleem in het proces plaatsen. En samen te kijken naar wat gaat goed en wat moet beter? Dat scheelt mij enorm veel stress en  het helpt me om het proces vooruit te krijgen.

Meer inzicht in innovatieprocessen

Marinus ging in de coaching aan de slag met de InnovatieCirkel©. Een methodische en procesmatige ondersteuning van vernieuwings- en veranderingsprocessen, waarbij individuele competenties en talenten doorslaggevend zijn voor succes. “Ik heb geleerd dat iedereen een persoonlijke oriëntatie met een innovatieproces heeft. Door de casussen die ik inbracht in de coaching kreeg ik het Enneagramtype helder van iedereen met wie ik samenwerk aan de uitbouw van het nieuwe product. Daardoor werd ons innovatieproces goed verklaarbaar. Ik begon ook te begrijpen waarom we bepaalde veranderingen op een bepaald moment wel of niet moesten doorvoeren en of deze haalbaar waren.”

De 5 fasen van De InnovatieCirkel© & het Enneagram

Plannen bedenken

Op welke plek in de Innovatiecirkel© is hij zelf op zijn best? “Ik voel me supercomfortabel bij het bedenken van concepten, daar plannen voor maken, de data erbij zoeken en deze valideren. Ik probeer dan de route te bedenken vanaf dat punt richting de implementatie en continue verbetering. Daar zijn weer andere persoonlijkheden bij betrokken. Ik realiseer me dat het nooit 100% zo wordt als ik had bedacht. Want je hebt te maken met diverse invloedsferen, veranderingen in de markt en vragen en wensen van de mensen die samen met mij in dat proces zitten. Voor mij is dan 8 uit 10 goed genoeg. Ik heb geleerd om voor die laatste 20% meer tijd te nemen. Nachten wakker kon ik liggen dat mensen daar niet meteen gevolg aan gaven.”

Inzicht én resultaten

Al met al heeft de coaching hem flink geholpen. “Het geeft me inzicht in mijn positie tegenover mijn collega’s en in teamverband. Ik ben soms al vier stappen verder in mijn hoofd, maar ik vergat in elke processtap om alles goed door te rekenen en hoe anderen mee te nemen in mijn gedachten. We hebben nu een goede indoor growing-propositie en een goeddraaiend team. We hebben ons portfolio nu helder en we hebben besluiten genomen over onze markten. Kortom, er is nu een structuur waarmee we de komende drie jaar vooruit kunnen.”

Back To Top