skip to Main Content

Interview met Johannes Tuinhof, directielid

Je kunt ook té doelgericht zijn. Dan ligt een burn-out op de loer. In al je efficiencydrang, kun je ook onbedoeld medewerkers tegen je in het harnas jagen. Directielid Johannes Tuinhof leerde veel over het werken met De InnovatieCirkel©. Ook leerde hij dat ieder mens een persoonlijke oriëntatie heeft op veranderen. Omdat hij nu bekend is met zijn Enneagramtype, heeft hij inzicht in zijn eigen gedrag, in de invloed daarvan op de organisatie en hoe hij veranderprocessen beter aanstuurt. “Het begint bij jezelf.”

Johannes Tuinhof is directielid in de tuinbouw-toeleveringsbranche. “Vroeger, zo’n 15 jaar terug, was ik altijd aan het jagen en het presteren. Ik wilde erkenning en succes. Alles moest een doel hebben en alles moest efficiënt zijn. Ik kwam dan ‘s ochtends om 5 uur mijn bed uit. Om te voorkomen dat ik dan nog mijn brood moest smeren, ging ik één keer in de maand naar de Aldi. Dan haalde ik twee broden, 5 pakken beleg en een bakje boter. Ik maakte dan 20 broodtrommeltjes met brood klaar en zette die in de vriezer. Elke dag haalde ik er één uit. We hebben deze week met het gezin er kostelijk om zitten lachen.”

Vermoeiend

Waarom hij dat deed? Johannes was gewoon heel efficiënt. Hij plande zoveel mogelijk op een dag. Wilde zoveel mogelijk doen en bereiken. “Door dat doén ben je van waarde en ben je iemand, dacht ik altijd. Ik was de hele tijd bezig om die 24 uur zoveel mogelijk vol te plannen. Om wat? Om te verkopen. Ik wilde zoveel mogelijk laten zien dat ik goed was. Vermoeiend.” Niet dat Johannes destijds vond dat hij een probleem had. Het was zijn way of life. Een burn-out had zo maar kunnen gebeuren.

“Ik kom nu makkelijker en sneller met de organisatie bij het doel”

Samen oplossen

In 2009 ging Johannes aan de slag met de InnovatieCirkel© en het Enneagram. Dat werd de ommekeer. “Ik herken het nu bij mezelf als ik teveel op de korte termijn zit. Dan kan ik op tijd gas terugnemen. Als ik voorheen iets geregeld wilde hebben, dan ging ik met ieder afzonderlijk het gesprek aan. Anderen wezen mij dan op achterkamertjespolitiek, maar mijn drive was om het zo efficiënt mogelijk te regelen. Met deze beide tools begreep ik mijn sterktes én zwaktes beter. In de onderlinge samenwerking en ook tijdens veranderingen. Dus nu discussiëren we samen en lossen we het samen op. Ik ben me er dan van bewust dat ik het proces het proces moet laten, om al die Enneagramtypes mee te krijgen.” Zelf is trouwens Johannes een Enneagramtype 3: de Bereiker. Deze kracht kan hij inzetten om de koers uit te zetten. Vandaar die doelgerichtheid.

Het Enneagram en de 9 persoonlijkheidstypes

Groeien als leider

Johannes groeide niet alleen persoonlijk, maar ook als leider. “De wereld bestaat niet alleen uit mensen met hetzelfde Enneagramtype als ik. Mensen kijken allemaal anders naar de wereld. Een type 1 kijkt vanuit zijn normen en waarden. Als zo iemand mij wijst op een fout, dan doet dat voor hem helemaal niets met onze relatie. Hij vindt gewoon dat het anders moet en dat ik preciezer moet werken. Maar ik vatte het nogal persoonlijk op. Dat doe ik nu veel minder, want ik weet dat we er allemaal anders in zitten. De één kijkt naar de feiten, de ander acteert vanuit het doel en een ander vanuit het doen. En nog weer een ander type denkt: ‘Harmonie, geen strijd!’ Dat geeft me dan zóveel inzicht. Zelf kan ik nu ook beter vanuit meerdere gezichtspunten ergens naar kijken.”

Advies

“Wees je als directielid ervan bewust wat jouw woorden, jouw gedrag en jouw uitstraling voor invloed heeft op organisaties en op processen.” Dat is het belangrijkste advies dat Johannes wil meegeven aan anderen. “Het Enneagram heeft me daarin verrijkt. Ik herken het Enneagram bij mezelf en ik weet welke invloed ik heb op de ander. Ik weet ook wat ik moet doen om te voorkomen dat ik in m’n overdrive schiet door mezelf en iedereen op te jagen om nog meer te doen. Als ik daarop let, gaat het proces gewoon veel makkelijker want dan hebben we meer draagvlak op weg naar het doel. Het begint dus gewoon bij jezelf.”

Back To Top