skip to Main Content
Kalibreer Je Leiderschap Met Déze Waardevolle Best-practices

Kalibreer je leiderschap met déze waardevolle best-practices

In de afgelopen 50 jaar zijn de meest succesvolle bedrijfspraktijken gemeten en geverifieerd. Toch, volgen de meeste organisaties deze praktijken niet op. Dat is eeuwig zonde als je in een tijd van transitie zit. Wat te doen? Kalibreer je leiderschap met déze waardevolle best practices.

Simon Sinek – bekend van ‘start with why’ –  zei gedurende tijdens een teammeeting, midden in de Corona crisis: “Dit zijn géén ongekende tijden. Er zijn veel gevallen waarin verandering of iets onverwachts veel bedrijven failliet heeft gemaakt en andere bedrijven sterker heeft gemaakt en zichzelf opnieuw heeft uitgevonden.

Hoe breng je dit inzicht nu het best in praktijk? Hoe buig je een crisis, transitie of verandering om in het voordeel van jouw organisatie? Ik help je graag op weg, met een aantal best practices, gebaseerd op gezaghebbend onderzoek. Het gaat om deze 3 meest toepasbare onderzoeken en hun best practices:

Jim Collins — Great by Choice 2011

Zijn onderzoek naar best-practices prikt 5 management mythes door:

Mythe 1. Leiders die succes hebben in een turbulente wereld zijn doortastende visionair die risico’s niet uit de weg gaan.

Een mythe, want de goede leiders ontdekten wat werkte, kwamen erachter waarom het werkte, en bouwden verder op stevige fundamenten. Zelfs Bill Gates ontdekte dat Windows beter werkte dan os2. Zijn succes was dus geen visie. De betere leiders waren wel gedisciplineerder, baseerden zich meer op ervaring en waren achterdochtiger

Mythe 2. In een snelle, onzekere en chaotische wereld onderscheiden succesvolle bedrijven zich door innovatie

Echter, innovatie bleek niet de troefkaart. Ook dat is een mythe.  Belangrijker is de vaardigheid om innovatie in overeenstemming te brengen met creativiteit en discipline

Mythe 3. In een wereld vol gevaren doen vooral de snelle jongens het goed; of je bent snel, of je gaat eraan

Wie denkt dat je in een ‘snelle wereld’ altijd ‘snelle beslissingen’ en ‘snelle actie’ vereist, gaat het zeker niet redden. De leiders van de best-practices deden eerst onderzoek wanneer snelheid gewenst is en wanneer niet

Mythe 4. Radicale verandering in de buitenwereld noodzaakt tot radicale veranderingen in de organisatie

De best-practices lieten zien dat deze bedrijven minder veranderingen doorvoerden als reactie op de veranderende buitenwereld dan de bedrijven uit de controlegroep. Ook al staat de omgeving op zijn grondvesten te schudden, dat betekent nog niet dat je zelf radicale veranderingen moet doorvoeren.

Mythe 5. Langdurig succesvolle bedrijven hebben veel meer geluk

De best-practices hadden over het algemeen niet méér geluk dan hun tegenhangers. Beiden hadden geluk en pech, in vergelijkbare hoeveelheden. De essentiële vraag is niet of je geluk hebt, maar wat je ermee doet.

McKinsey: Scott Keller & Colin Price—Beyond Performance 2011

Hun onderzoek naar best-practices geeft 4 aanwijzingen. Let op: deze aanwijzingen komt van een organisatieadviesbureau dat bekend staat als harde ‘spreadsheetconsultants’.

  • Door consequent te sturen op de fysieke én mentale gezondheid van je organisatie, vergroot je je winstgevendheid. Twee keer meer dan als je dat niet of inconsistenter doet
  • Door aandacht te hebben voor de psychologische factoren in je organisatie voorkom je bijna altijd dat je verandertrajecten falen
  • Je moet net zoveel aandacht geven aan het vermogen in de organisatie om af te stemmen, uit te voeren en jezelf te vernieuwen, als aan je kwartaalcijfers
  • De zachte factoren moet je net zo rigoureus managen als je harde factoren

Gallup: Marcus Buckingham & Curt Coffman — 2006

  • Succesvolle organisaties kijken naar het karakter van de medewerkers. Ervaring en vakkennis zijn daarbij minder doorslaggevend.
  • Excellente managers zien de mensen als ze zijn en versterken de identiteit die hun mensen hebben. Ze proberen voort te bouwen op dat wat ze als karakter en talenten werd meegegeven.
  • Hoe lang talent blijft en hoe productief de medewerker(-ster) is, wordt bepaald door zijn relatie met zijn manager. De juiste talenten zijn de voorwaarden om in ongeacht welke functie te excelleren. Meer dan ervaring, intelligentie en wilskracht op zich.
  • Minder dan 2 op de 10 werknemers benutten hun sterke punten het merendeel van de tijd.

Samenvattend:

Laat de conclusies op je inwerken. Het kan je de ideeën en de richting geven die je nodig hebt om jouw organisatie veerkrachtiger en effectiever te maken. En nee, deze onderzochte en zeer succesvolle organisaties hadden niet meer middelen. Ze zaten niet in een gemakkelijkere markt. En het is ook niet zo dat zij supercompetente leiders hadden.

Deze organisaties waren toevalstreffers die het per ongeluk veel beter deden ten opzichte van hun directe concurrenten. Maar, door de manier waarop ze werkten, hadden ze weinig nodig om koers te houden, wendbaar te zijn of hun denkvermogen te benutten.

Om je organisatie te verbeteren, wijzen deze onderzoeken je in de richting van de zachte en psychologische kanten van leiderschap. Lees hier hoe je dit in jezelf verder kunt ontwikkelen met behulp van Het Enneagram en De InnovatieCirkel.

Zijn we gelinked met elkaar via Linkedin?

Leuk! Ik heb dan een speciale linkedin-voor-vrienden-pagina ingericht, waar ik met een optin 8 tips geef hoe je met bovenstaande inzichten je transities laat slagen.

Back To Top