skip to Main Content
Wat Is Jouw Geheim Als Leider?

Wat is jouw geheim als leider?

Als je directeuren en managers vraagt wat hun geheim als leider is, dan gaat het al gauw over hun leiderschapskwaliteiten. Maar, wat ze niet weten is dat die kwaliteiten horen bij een bepaald Enneagram type. Als je weet welk Enneagram-type jij hebt, word je bewuster van dat geheim en op welke wijze deze een unieke bijdrage levert aan jullie waardeketen. Interessant toch? Ontdek ook jouw geheim als leider.

Wat is het Enneagram?

Het Enneagram is een raamwerk van 9 verschillende persoonlijkheidstypes  – ieder met hun sterktes en zwaktes, stijlen van beslissen en communiceren en drijfveren. Ook reageren ze allemaal anders op stress, waardoor ze onbewust worden van hun gedrag. Als je de typetest doet, dan leer je over je Enneagram-type en krijg je tips over hoe jij als leider kunt groeien.

Dit zijn de 9 Enneagram-types:

Voor de goede orde: De 9 typen van Het Enneagram zijn een startpunt voor persoonlijke groei. Het kent vele lagen en toepassingsmogelijkheden om je hierbij te ondersteunen. Het hebben van een Enneagramtype is géén label om je in een hokje te plaatsen. Dit zijn de 9 Enneagram-types met hun essentie kwaliteiten:

NB: Namen worden tegenwoordig aan de nummers toegewezen om de kwaliteit van het type samen te vatten. De nummers zijn om de neutraliteit te behouden. Bovenstaande namen komen van Don Riso en Russ Hudson.

Type één: De Hervormer

Als leider zorg je ervoor dat dingen altijd goed worden georganiseerd. Je klaart de klus met minimale ruimte voor fouten en je bent degene waar anderen naar opkijken voor begeleiding. Je consistentie en pragmatisme maken jou een eerlijke en rechtvaardige leider. Mensen weten dat onder jouw leiding de transitie goed wordt gedaan.

Als je onbewust bent:

Omdat je zulke hoge standaarden hebt, vind je het lastig taken te delegeren en andere mensen te vertrouwen de klus goed te klaren. Je weet dat je dan snel boos kunt worden als iemand het niet goed doet. Maar eigenlijk ben je boos op jezelf omdat jij hen die verantwoordelijkheid niet had moeten geven. Zeker niet gezien je toch al grote werkdruk.

Ben je hiervan bewust? Benut dan jouw oog voor talent van iemand die betrouwbaar is en begeleid hem of haar. Deze persoon zal je helpen de kleinere dingen te beheren, zodat je je kunt concentreren op het grotere geheel en lastige dilemma’s beter aankunt. Het is misschien moeilijk om zo iemand te kiezen, maar voor iemand met zulke hoge standaarden als jij is het hard nodig.

Type twee: De Helper

Tweeën zijn koesterend en motiverend: je geeft anderen wat zij nodig hebben. Vaak voordat diegenen het zelf door hebben. Iedereen vind je aardig. En je creëert een veilige plek waar je mensen hun problemen en worstelingen zonder oordeel kunnen vertellen. Tijdens veranderingen prijzen mensen zichzelf gelukkig dat ze jou als leider hebben. Omdat je gewoon zo ongelooflijk ondersteunend en inspirerend bent.

Als je onbewust bent:

Je wordt afhankelijk van je ondersteunende gedrag, omdat je er waardering voor terug wilt krijgen. Je raakt verstrikt in het gelukkig maken van mensen in plaats van de klus te klaren. Je hebt de neiging om je eigen behoeften op een laag pitje te zetten en meer te letten op de behoeften van anderen. Dat geeft ruimte aan medewerkers om van je te kunnen profiteren. Om dit te ondervangen, herinner je jezelf eraan dat jouw behoeften net zo belangrijk zijn als die van iemand anders. Leer om ‘nee’ te zeggen in situaties dat je het gewoon niet kunt.

Type drie: De Bereiker

Drieën zijn charismatische presteerders die er alles aan doen om dingen voor elkaar te krijgen. Ze streven naar het beste in zichzelf en willen het hoogst haalbare bereiken. Je bent gul met je kennis; iedereen weet dat je goed advies geeft. Nieuwe kansen weet je hoog op de agenda te houden omdat de organisatie dan beter op de markt aansluit.

Als je onbewust bent:

Mensen denken dat je zelfvertrouwen hebt. Maar diep van binnen geloof je niet dat je veel waard bent. Dat compenseer je door aan de verwachtingen van anderen te voldoen. Die taken geven jou werkstress. Als je in het nauw komt, wil je nog wel eens bochten afsnijden.

Om dit te overwinnen, moet je ontspannen in je leiderschapsrol. Je hoeft niet altijd de ster van de show te zijn. Je moet je eigen waarden en wat je wilt bereiken voor jezelf helder krijgen. Onafhankelijk van wat andere mensen van je vinden of verwachten. Vertrouw erop dat je een authentieke en inspirerende leider kunt zijn. Het is niet nodig te doen alsof je iemand anders bent.

Type vier: De Individualist

Je bent creatief, intuïtief en visionair. Jouw mensen volgen je omdat ze je visie onderschrijven. Als leider breng je hen naar nieuwe hoogten en in richtingen waar ze nog nooit eerder aan hadden gedacht. Je streeft naar een diepere verbinding als toevoeging op jullie organisatiedoelen. Vieren laten de ‘why’ van een transitie voelen als geen ander.

Als je onbewust bent:

Ondanks je aanmoediging naar onderlinge (spirituele) verbondenheid, is men onbekend met jouw gevoel dat je vaak met niemand verbinding kunt maken. Dit wordt veroorzaakt door de constante onrust in jezelf of je wel uniek bent. Dit zorgt ervoor dat je je terugtrekt. In het ergste geval veroorzaakt dit aanvallen van melancholie, waarbij je gewoon niet de moeite kunt nemen iets te doen.

Om een effectieve leider te zijn, moet je je hardnekkige aandrang om speciaal te zijn omarmen en toelaten. Het is niet zo dat je er niet bij hoort, eerder is het zo dat je anderen in je verhaal moet laten, zodat zij bij jou gaan horen. Zodra jij andere mensen in jouw wereld binnenlaat, kun je jouw unieke talenten in de organisatie volledig vormgeven.

Type vijf: de Onderzoeker

Je bent de meest logische van iedereen. Elke beslissing die je neemt, komt voort uit zorgvuldige analyse, onderzoek en planning. Je team voelt zich veilig bij je met jou aan het roer tijdens een transitie. Ze weten dat je je goed hebt voorbereid en weet hoe je het haalbaar maakt.

Als je onbewust bent:

Eén van je grootste hindernissen is je neiging om gegevens en kennis boven menselijke emoties te zetten. Onpersoonlijke gegevens en kennis zijn prettig en dagen je uit. Omdat je niet kunt geloven dat je competent genoeg bent om als leider in de wereld te stappen en te handelen. De eerste stap die je moet zetten is erop vertrouwen dat je competent genoeg bent. Je mentale helderheid zorgt ervoor dat jij de transities haalbaar krijgt en je team zich juist veilig voelt. Gebruik dus je intelligentie!

Type zes: de Loyalist

Zessen zijn meesters in het vormen van netwerken. Je sterkste punt is om een netwerk van vertrouwen tussen mensen te weven. Je bent betrokken en alert, en komt met oplossingen voordat er iets ergs gebeurt. Mensen vertrouwen op je oordeel en je karakter. Je bent een echte probleemoplosser in tijden van transities.

Als je onbewust bent:

Hoewel je briljant bent in het opbouwen van vertrouwen in je team, ben je er niet van overtuigd dat zij ook jou ondersteunen. Je onzekerheid hierover wordt versterkt bij onverwachte gebeurtenissen. Je kan het gevoel krijgen dat jouw wereld in elkaar stort. Bij het maken van keuzes of het nemen van beslissingen, kan je enorm twijfelen: enerzijds/anderzijds. Zeker als andere mensen erbij betrokken zijn. Een manier om dit te ondervangen is door meer op jezelf te leren vertrouwen. Als je dat doet, leer je je team meer te vertrouwen. Je ervaart hoe loyaal ze aan je zijn en ontdekt hun vaardigheden.

Type zeven: de Enthousiasteling

Zevens zijn ideeënfabrieken. Hoe vreselijk de situatie ook is, hun vindingrijkheid en hun creativiteit leiden hen altijd naar een uitweg. Net als bij type vier worden mensen enthousiast van jouw visie. Zij krijgen het vertrouwen om daarmee tijdens transities te experimenteren.

Als je onbewust bent:

Omdat je geest zo snel beweegt, verveel je je snel. Je impulsiviteit en je spontane ideeën worden afleidingen om verveling en onaangenaamheden te voorkomen. Ze geven je dan het gevoel dat je nergens heen gaat, en húp: een nieuw idee is geboren! Verveling door een stroperige transitie, of afgebakende activiteiten geven je het gevoel van beperking en maken dat je constant wordt afgeleid door coole dingen. Als je eenmaal je projecten kunt prioriteren en je de dingen tot het einde kunt zien (of dit in elk geval kunt laten doen door iemand), zul jij met jouw briljantie als visionair en jouw grenzeloos enthousiasme je team naar succes leiden.

Type Acht: de Uitdager

Je bent rechtvaardig en zelfverzekerd. Daarom heb je er geen moeite mee om voor de rechten van anderen te vechten. Je gelooft niet in woorden; je gelooft dat acties altijd krachtiger zijn. Je bent assertief en zelfverzekerd. En tijdens transities op je best als je de positie krijgt om deze af te maken.

Als je onbewust bent:

Zodra je het gevoel hebt jezelf te moeten verdedigen, zet je teveel van je kracht in. Hierdoor kun je te agressief en te dominant overkomen, wat bij mensen angst inboezemt. Het is bekend dat achten dat niet willen weten, maar als je hard bent, belemmer je jouw vermogen om contact te maken met anderen en de objectieve waarheid te blijven zien. Door erop te letten op of je niet teveel van je kracht gebruikt om de transitie er doorheen te drukken of door respectvol te luisteren, herwin je de verbinding en je aanwezigheid.

Type negen: de Vredesstichter

Negens komen gemakkelijk en leuk over. Vaak ben je de bemiddelaar bij conflicten. Als leider komen mensen daarom naar je toe voor advies; objectief als je naar de dingen kunt kijken en situaties in een win-win kunt manoeuvreren. Door j kwaliteit van overzicht weet je tijdens transities het oude met het nieuwe dusdanig te verenigen dat een nieuwe entiteit tot stand komt.

Als je onbewust bent:

Als dingen je overweldigen, kies je ervoor je terug te trekken en je mening bij je te houden, zodat je vrede en harmonie kunt bewaren. Dit voorkomt dat andere mensen met dringende problemen naar je toe komen, omdat je in deze staat conflicten wegwuift en beslissingen voor je uitschuift.

Wanneer je met anderen meer (en vaak ook eerder) deelt wat er in je omgaat en welk overzicht je hebt, helpt jouw kalme aard om ook je teamleden te gronden.

Het perfecte leiderschap bestaat niet

Alle 9 stijlen zijn in de basis heel krachtig in hun soort. En die kracht is het meest effectief als je als leider met beide benen op de grond staat. Want dan kun je veel beter omgaan met onaangename feiten, complexiteiten managen en het verandertempo op niveau houden.

Zijn we gelinked met elkaar via Linkedin?

Leuk! Ik heb dan een speciale linkedin-voor-vrienden-pagina ingericht, waar ik met een optin 8 tips geef hoe je met bovenstaande inzichten je transities laat slagen.

Back To Top