skip to Main Content
Met Deze Twee Krachtpatsers Versterk Je Je Business

Met deze twee krachtpatsers versterk je je business

Iedere leider heeft een eigen definitie van succes voor z’n organisatie. De één verwezenlijkt graag idealen, de ander verdient het liefst een schip met geld. Wat je ook verstaat onder succes, als manager of directeur wil je vooral dat jouw organisatie slaagt. Merk jij dat talenten gefrustreerd raken en dat je organisatie te weinig slagkracht heeft? En wil je hiervoor als leider een goede handleiding?

Wat jij dan nodig hebt zijn twee krachtpatsers om jouw business te versterken. Twee leiderschapstools waarmee ik tot 2019 samen met Albert Kamphuis ruim honderd leiders opleidde. Dagelijks ervaren zij de voordelen ervan.

Waarom? De toepassing ervan brengt je kernwaarden, economische focus en het vakmanschap van je team en organisatie met elkaar in lijn. High performance ligt binnen handbereik.

Ze geven je de brandstof die je nodig hebt om jouw succesdefinitie te verwezenlijken. Bovendien helpen ze je oordeel over je business situatie zuiver te houden. Zodat je als leider beter kunt optreden en daardoor de snelheid van veranderen en innoveren in je organisatie vergroot.

Hoe? Dat vertel ik je hieronder

Zet jezelf én je mensen in hun kracht met Het Enneagram

Dit persoonlijkheidsraamwerk wint aan populariteit bij internationale bedrijven als Microsoft en Lego. Ook in Nederland wordt Het Enneagram al toegepast door vele honderden leiders. Bijvoorbeeld in de ICT, de zorg, de handel en het transport. En misschien ook al in jouw sector. Dat is niet zonder reden. Want het Enneagram is een veelzijdig raamwerk waarmee je de beschikbare talenten in je organisatie tot ontplooiing brengt en jullie sterker worden. Het mooie is: je kunt het overal in je organisatie toepassen.

Versterk je leiderschapsvermogen, je innovatiekracht en je business met de InnovatieCirkel©

Doe als leider je voordeel met de InnovatieCirkel© van Albert Kamphuis. Een integraal model gebaseerd op de meest gezaghebbende organisatie onderzoeken van de afgelopen decennia. Deze ontcijfert hoe mensen het beste met elkaar samenwerken en hoe de negen Enneagram-types aan de diverse veranderfasen gekoppeld zijn. Met deze krachtpatsers – Het Enneagram en de InnovatieCirkel – heb je in allerlei situaties een betrouwbaar leiderschapskompas.

Onderstaand 5 herkenbare situaties.

Verbeter de communicatie én de onderlinge relaties

Het Enneagram omvat zoveel facetten van ons menszijn dat de toepassing ervan de onderlinge relaties op werk sterk verbetert. In zekere zin kun je de negen Enneagramtypes een handleiding voor het menselijk gedrag noemen. Ook al is dat gedrag vanzelfsprekend ingewikkeld. De negen persoonlijkheidstypes zijn:

  1. Precieze Verbeteraar
  2. Ondersteunende Doelzoeker
  3. Bepalende Kansenmaker
  4. Creatieve Ontwikkelaar
  5. Integrerende Nadenker
  6. Betrokken Probleemoplosser
  7. Enthousiaste Aanjager
  8. Ondernemende Afmaker
  9. Uitvoerende Teammedewerker

Elk type heeft unieke drijfveren. Deze uiten zich in onder meer businesstalenten, de manier van communiceren en beslissen, en hoe iemand de kwaliteit van zijn werk verhoogt.

Het bijzondere aan Het Enneagram is dat het rekening houdt met groei en stress. En met de complexe motivaties achter iemands acties. Hier komen we later op terug.

Leer iemands perspectief te begrijpen

Door de samenwerking te bekijken vanuit ieders Enneagramtype, begrijp je iemands perspectief. En weet je op welke natuurlijke wijze iemand wil bijdragen aan de organisatie. Je kunt je veel beter voorstellen wat iemand motiveert en waarmee iemand kan worstelen.

Stel dat je met een Type Zeven – De Enthousiaste Aanjager – praat over jullie plannen. Dan kun je de nadruk leggen op de behoefte aan enthousiasme, omdat het voor hem hierdoor leuker wordt. Praat je met een Type Één – De Precieze Verbeteraar – realiseer je dan dat deze persoon zich van nature richt op het verbeteren van plannen of processen.

Als je de Enneagramtypes van je mensen kent, dan kun je je standpunt communiceren op een manier die anderen begrijpen. En zij ermee aan de slag kunnen. Met jouw kennis vanuit De InnovatieCirkel breng je de verschillende perspectieven in lijn, zodat jullie samen verder komen. Zo communiceert een Type Zeven graag over nieuwe mogelijkheden om de economische focus te versterken. Type Een – De Precieze Verbeteraar – communiceert veelvuldig over de mogelijkheden van verbetering om jullie vakmanschap te vergroten.

Talentontwikkeling

De meeste organisaties gebruiken persoonlijkheidstesten om mensen te krijgen die het beste passen bij de organisatiecultuur en functie. Maar daarna houdt het meestal op. Met De InnovatieCirkel en Het Enneagram krijg je een duurzaam beeld waar iemand goed in is, waar iemand zich in wil ontwikkelen en hoe iemand gericht een bijdrage kan leveren.

Ontdek welke taken en rollen het beste passen

Met deze kennis kan je taken en rollen toewijzen die het beste bij je mensen passen. Dit zorgt voor een betere match met je organisatie. Medewerkers blijven tevreden en gemotiveerd. En zijn er veranderingen nodig, dan houd je hen betrokken. Belangrijk, want veranderen is voor de meeste mensen lastig.

Met De Innovatiecirkel koppel je de Enneagramtypes aan je veranderproces en laat je de dynamiek natuurlijk verlopen. Gaandeweg leveren je mensen een steeds betere bijdrage. Dit vergemakkelijkt innovaties en veranderingen. Het model laat bijvoorbeeld zien waarom veranderprojecten niet lekker lopen of hoe het komt dat je businessmodel onvoldoende aansluit op je omgeving. Ook toont De Innovatiecirkel wat je moet doen om orde op zaken te stellen en je mensen te coachen naar hun betere zelf. Een zelf dat gelukkig, gemotiveerd, zelfverzekerd en productief is. Allemaal eigenschappen die je organisatie helpen groeien.

Een zuivere feedbackmethode

De InnovatieCirkel is een snelkoppeling om gedrag in organisaties tebegrijpen. Het werkt niet alleen voor jou, het werkt ook voor je mensen onderling. Eén van de meest voorkomende problemen op werk is: hoe geef je constructieve feedback? Medewerkers hebben dit nodig om te weten of ze bezig zijn met de goede dingen. Met Het Enneagram kunnen zij jou en elkaar gerichte feedback geven over hun sterke punten, tekortkomingen en verbeterpunten. Het resultaat: meer zelfsturing en vakmanschap.

Met De InnovatieCirkel organiseer je feedback om jullie verander- en innovatieprocessen beter te laten verlopen. Ieder van de negen persoonlijkheidstypen heeft een unieke positie in de vijf fasen van veranderen: bewust worden, positie innemen, koers uitzetten, in beweging brengen en koers houden.

Een voorbeeld

Een Enneagramtype Negen – De Uitvoerende Teamnetwerker – is het meest getalenteerd op de fase van bewust worden. Van nature kan dit type iedereen bewust maken van de tegenstrijdige belangen in je veranderproces. Maar een Type Negen ‘vergeet’ anderen dat vaak te vertellen. Het is dus belangrijk om feedback aan een Type Negen te vragen, zodat je die belangen beter leert zien. En als je dan even doorvraagt, merk je dat een Type Negen ook weet hoe die tegenstellingen te overbruggen. Hiermee voorkom je onnodige weerstand en kun je met overzicht aan de slag met je veranderproces.

Ontdek hoe je teams high perfoming krijgt door stress weg te nemen

Als de mensen in een team in hun basisvertrouwen blijven, dan reageren ze rustig op impulsen. Ze zoeken met elkaar naar de belangrijke zaken, komen tot goede besluitvorming en worden gedisciplineerder in de uitvoering. Maar als teamleden getriggerd raken of situaties oncontroleerbaar worden, dan neemt de stress toe. Startups hebben hier vaak last van. En als ze hun stressmonster niet onder controle krijgen, verliezen ze hun innovatievermogen en hun effectiviteit.

De gezondheidsniveaus in Het Enneagram geven nauwkeurig inzicht in hoe stress ontstaat en wat je daar als leider aan kunt doen. Een voorbeeld: een Enneagramtype Zeven is op niveau 2 enthousiast en gretig. Op niveau 7 wordt dit type bits, beledigend en grof. Dergelijk stressgedrag is aanstekelijk, want iedereen schiet daarvan in de stress. Sommigen vallen daarom stil, anderen verlaten de kamer.

Ontketen de talenten van mensen

Als je weet op welk gezondheidsniveaus iemands Enneagramtype zit, dan weet je door welke stressreactie dit komt. Je ontrafelt dan de negatieve spiraal en ziet veel beter wanneer iemand even gas terug moet nemen. Ook weet je dan wat je kunt doen om iemand vanuit rust te laten reageren. Een type Zeven bijvoorbeeld vermijd liever onaangenaamheden en reageert daarom zo. Als mensen vanuit rust reageren en in hun basisvertrouwen blijven, krijg je een ontketening van talenten. Veel meer is niet nodig om je team én organisatie high performing te krijgen.

Lees hier over een inspirerende blog van een leider – Melanie van Norden van Embrosa – die met Het Enneagram en De InnovatieCirkel werkt, en daarmee haar team naar een goed niveau van functioneren brengt.

Ontwikkel jouw leiderschapsvermogen

Wie was je beste baas ooit? En waarom vond je hem of haar zo goed? Over het algemeen is iemand een goede leider omdat hij het hogere doel voorop stelt, transparant is, bescheidenheid toont en altijd de verantwoordelijkheid neemt. Dit zorgt voor een cultuur waarin mensen kunnen leren van hun fouten, met feedback durven komen en experimenten kunnen aangaan. Het Enneagram helpt om jezelf objectief te begrijpen en hoe je een betere leider wordt. Jouw organisatie profiteert er enorm van als je beter omgaat met je eigen sterktes en zwaktes.

Terug naar jouw basis als leider

De InnovatieCirkel helpt je om jouw oordeel over je business situatie zuiver te houden. Dit door te checken welke van de 5 veranderfasen zijn doorlopen en op welke fasen actie ontbreekt. Welke Enneagramtypes je tot je beschikking hebt. En in hoeverre er een omgeving is waarin talenten zich kunnen ontplooien om gezamenlijk te presteren.

Dit brengt je terug naar de basis als leider: vanuit jouw aanwezigheid bepalen hoe jij het gedrag van mensen beïnvloedt. En daarmee de slagkracht van de organisatie.

Zijn we gelinked met elkaar via Linkedin?

Leuk! Ik heb dan een speciale linkedin-voor-vrienden-pagina ingericht, waar ik met een optin 8 tips geef hoe je met bovenstaande inzichten je transities laat slagen.

Back To Top